Isopropanol čistý 1 l


Cena
119 Kč

Kód produktu
263017

Skladem
ks

Ideální na čištění skla, odstraňování pachů a skvrn z kožených povrchů. Isopropanol 99,9%. Isopropylalkohol. Více

Isopropanol, isopropylalkohol 99,9%.

Balení: PET lahev

Objem balení: 1 l

Barva: čirá

Isopropanol se používá k čištění skla (s rizikem pro antireflexní úpravu), odstraňování pachů a skvrn z kožených povrchů. Nerozpouští plasty.

Příprava čistidla na kůži: smíchejte 1 díl isopropanolu se čtyřmi díly vody. Před použitím vyzkoušejte na malé části povrchu, který chcete čistit, abyste ověřili stálost barvy materiálu.

VAROVÁNÍ:
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319: Způsobuje vážné podráždění očí
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě

S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený
S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouřenÍ
S24: Zamezte styku s kůží
S25: Zamezte styku s očima
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Omezení: Prodej od 18 let!